måndag 21 augusti 2017

Information från rektor

Välkommen till nytt läsår!


Jag önskar alla elever och vårdnadshavare välkomna tillbaks efter sommarlovet. Jag vill särskilt välkomna de elever som börjar åk. 6 på Trojenborgsskolan.

Ny personal
Vi har en del förändringar i personalstyrkan. I vårt mediatek har Jennie Gomér börjat och kommer att vara där veckans alla dagar utom tisdagar då hon är i Väderstad skola. Vi är en av flera skolor i kommunen där man satsat på att ha skolbibliotekarier stor del av skolveckan.
På kuratorsposten hälsas Jennifer Sjöstrand välkommen.
I vår särskilda undervisningsgrupp kommer Lovisa Thorén och Therese Forss börja.
Maria Karlsson kommer att vara mentor tillsammans med Gustaf Montelius i 6CD och undervisa arbetslag 6 i matematik och No.
Eva Örnvall kommer att jobba heltid som lärare i Hem- och konsumentkunskap.
I klass 9CD kommer Felipe Sanhueza och Cathrine Carlsson att vara mentorer. Felipe ska undervisa i spanska och engelska, Cathrine i Matematik och No.

Vi har klarat av att bemanna verksamheten så här i lärarbristens tider och hoppas att de nya medarbetarna kommer att trivas på Trojan i Skänninge.

Möten för föräldrar och elever
Vi kommer kalla till föräldramöten och utvecklingssamtal för att ni som vårdnadshavare ska få kunskap om vilka mål eleverna ska lära sig i skolan.
I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi mycket på att stödja eleverna i sin läroprocess. Vi har bemannat den statliga satsningen läxhjälpen med 4 st. lärare varje tisdag mellan klockan 15.10-16.10. Lärarna har utbildning i svenska, engelska, So, matematik och No så eleverna kan få ytterligare hjälp med skolarbetet. Då denna tid ligger utanför ordinarie skoltid erbjuder vi smörgåsar och Festis så de orkar arbeta en timme med skolarbetet. Ni kan anmäla era elever till detta från och med andra skolveckan. Kontakta er Mentor för ert barn.

Händelser i Skänninge
Avslutningsvis vill jag också nämna att samverkansarbetet mellan hem, fritidsgården, socialtjänstens fältsekreterare, säkerhetssamordnare, räddningstjänst och polis kommer att fortsätta i höst med anledning av förstörelser på kvällar och helger i Skänninge. Ett sådant möte med god uppslutning hölls den 21 juni i Stadshuset med ett antal inbjudna föräldrar och då enades vi i att fler föräldrar och elever  behöver få ta del av de erfarenheter, händelser och beskrivningar som gjordes under det mötet. Jag har för avsikt att engagera Trojenborgsskolans föräldraråd i planering och utförandet av dessa möten.

Än en gång välkomna till ett nytt läsår där jag och min personal ser fram emot att få träffa era ungdomar, våra elever och samarbeta med er föräldrar så att vi når goda resultat tillsammans.


Skänninge 2017-08-21

Mats Olsson, rektor