onsdag 13 september 2017

v 38

FRILUFTSDAG ORIENTERING
Onsdagen den 20/9 är det dags för friluftsdag.
Skolan har en heldag med orientering vid Skogssjöområdet, och tiderna för de olika
årskurserna ser ut som följer:
År 6              Samlas kl 08.10 vid skolan för att gemensamt vandra till Skogssjön, där vi sedan går en orienteringsrunda tillsammans och jämför kartan med verkligheten.
År 7              Samlas kl 08.30 i Skogssjön.
År 8-9           Samlas kl 09.00 i Skogssjön.

År 6 vandrar gemensamt tillbaka till skolan efter Skogssjön.
År 7-8 slutar dagen i Skogssjön kl 12.00 och år 9 slutar efter sin orientering.
Bussarna avgår i vanlig tid från skolan.
Den här dagen kommer ingen mat att serveras av skolan, eleverna tar själva med sig matsäck.
ORIENTERING = IDROTT = OMBYTT  (Kläder efter väder).
                                                                                                             / Idrottslärarna