måndag 9 april 2018

Protokoll från Skolrådet på TrojenborgsskolanMats och Malin berättar kort om läget på skolan.
-          Av ca 45 st. lektioner/dag så ställs få in.
-          Eleverna börjar klockan 8.40 på måndagar. Föräldrarna tycker att det är en bra ordning och att eleverna inte behöver ha rast på samma gång och att det blir en lugnare start på veckan.
-          Mats berättade om insatserna i 7 CD Från kaos till ordning samt om den extra bemanning som är insatt i 8 CD på fram för allt de teoretiska lektionerna.
-          Mats och Malin informerar vidare om de nationella proven som pågår i olika årskurser.

Genomgång kring skolans nya ordningsregler. Dessa är bra och det är viktigt att de följs och hanteras så likvärdigt som möjligt från personalens sida. 

Diskussion kring mobiltelefoner kom upp. Samtliga närvarande föräldrar önskade totalförbud av mobiltelefoner hela skoldagen. 

Bra att det inte är tillåtet med energidryck på skolan.

Mats visade en konsekvenstrappa och den fick ett positivt mottagande. Bra att arbeta med tydliga konsekvenser. Ett önskemål var att det skulle stå något om nätmobbing som ett exempel någonstans.

En information om Livsstil Skänninge. Bra initiativ som förhoppningsvis leder till ett positivt grupptryck. Föräldrar tyckte att även resorna skulle ingå i karantänen om man bryter kontraktet. En fråga som dök upp då var hur många gånger kan man bryta kontraktet och få komma tillbaka?
Mats svar blir att man i teorin skulle vara med varannan termin eftersom karantänen är i 6 månader. Men om man brutit två gånger tidigare så kanske det ska få vara ”tredje gången gillt”…

Övriga frågor:
-          Måste eleverna duscha efter idrotten? Mats berättar att han varit i kontakt med Kultur och fritid efter att elevrådet har väckt frågan och önskar ett kostnadsförslag på att sätta upp duschdraperier eller duschväggar för att få fler elever att duscha. Mats kommer att återkomma till frågan. Ett tips från deltagare var att kontakta övriga aktörer som använder lokalen kvällstid. De kan också skicka ett önskemål på detta.

-          Hur arbetar vi kring nätmobbing? Skolan lägger mycket tid på att lösa konflikter som uppstår på just nätet. Frågan diskuteras på elevhälsan, eventuell föreläsare till personal, elever och föräldrar på ingång.

-          Frågan om totalförbud om mobiltelefoner kom upp igen.


/Malin Joelsson vid tangentbordet 
2018-03-27